N
Y
H
E
T
S
B
R
E
V

Skicka nyhetsbrev till:

Du får även en gratis meditation och chakrakurs, när du signar dig för nyhetsbrev!

A Course In Miracles, ONLINE

Jag har en ny kurs under 21-dagar online som startar 1/2 2017 med teman som relationer (egorelationer, heliga relationer), kärlek, förlåtelse, de två rösterna (egot, rädsla) och Gud, kärlek. Hur du kan arbeta med dessa teman och transformera alla dina relationer från rädsla till kärlek.

Boka ACIM

Böcker/Föreläsningar

Vill du ha verktyg till att leva ditt liv i harmoni och glädje? Läs min tolkning av reinkarnation och vad vi väljer i livet.

Yoga

Yogan har varit en stor del i mitt liv under de senaste tio åren. Nu lär jag ut olika yogatekniker för att du skall må bra i kropp och själ.

Meditation

Den som mediterar blir lugnare, gladare och mer positiv i sitt tänkande. Meditation stärker också immunförsvaret och man blir mindre stressad och irriterad.

Mikael & Mikael Media